De verbeelding van de stad

 

Mijn werk gaat over de steden die ik tijdens mijn studiereizen bezoek. Elke stad is voor mij weer een nieuwe stad. Hoe ziet die stad eruit? Wat voor mensen wonen er? Welke kleuren zijn in hoofdzaak aanwezig? Is het een drukke stad? Wat ruik ik? Is er veel toerisme? Veel industrie? Ik bekijk de gehele stad, zowel de bovenkant als de onderkant. Tijdens mijn speurtocht door elke stad heb ik twee kleine plastic zakjes bij me. In één zakje verzamel ik papiertjes die door de gehele stad verspreid liggen. Het tweede plastic zakje is bestemd voor kleine “rommeltjes”, zoals stukjes glas, rubber, metaal, hout, plastic, steentjes. Ik zoek tussen de straatstenen, op pleinen en in kleine steegjes. Alles wat ik interessant vind stop ik in mijn kleine plastic zakjes. Voorwaarde is dat het er in moet passen. Bovendien noteer ik de kleuren en de belangrijkste vormen van de stad in mijn schetsboek. Ter plekke, op een logeeradres, maak ik van de gevonden papiertjes een collage. Van alle gevonden “rommeltjes”, die als onderdelen van de stad kunnen worden beschouwd, maak ik een ruimtelijk object. Dit object ontstaat spontaan onder mijn handen, al werkend. Ik zie de stad, voel hem en leg dat vast in een beeld. In het object comprimeer ik de stad tot één geheel. Ik ben op zoek naar de essentie van de stad. Een foto van de stad geeft maar één plek weer. Mijn object echter is een soort afspiegeling van de gehele stad . Alles zit erin. De sfeer, de geluiden, de vormen, de kleuren en soms zelfs de geuren. De objecten zijn relieken van de stad. Wat je ziet valt niet te beschrijven, woorden schieten te kort. Als je het object wilt begrijpen moet je het “uitpakken” met je zintuigen. Je moet het als het ware ontleden.Thuis in mijn atelier maak ik grote sculpturen naar aanleiding van mijn kleine ontwerpen. Zo ontstaan er van iedere door mij bezochte stad drie werkstukken: een collage, een klein ruimtelijk ontwerp van afvalmateriaal en een monumentaal ruimtelijk werkstuk dat uit verschillende materialen kan bestaan.

terug naar vorige pagina